אם המלצר נפאלי והטבח קשמירי אבל למקום קוראים "קפה שיינקין" – אתה בהודו.

אם המלצר נפאלי והטבח קשמירי אבל למקום קוראים "קפה שיינקין" – אתה בהודו.

לציטוט זה 0 תגובות