אתה לא יודע שכנראה שהגעת לגואה אם השלטים ברחוב ברוסית המוכרים מדברים רוסית כולם מדברים רוסית ושהגעת לפושקר אם השלטים ברחוב בעברית המוכרים מדברים עברית וכולם מדברים עברית

אתה לא יודע שכנראה שהגעת לגואה אם השלטים ברחוב ברוסית המוכרים מדברים רוסית כולם מדברים רוסית ושהגעת לפושקר אם השלטים ברחוב בעברית המוכרים מדברים עברית וכולם מדברים עברית

לציטוט זה 0 תגובות