היא החופש האולטימטיבי מכל מה שמוכר ומגביל, שמחה גדולה שנמצאת בפרטים גדולים כקטנים, היא האהבה בהתגלמותה.

היא החופש האולטימטיבי מכל מה שמוכר ומגביל, שמחה גדולה שנמצאת בפרטים גדולים כקטנים, היא האהבה בהתגלמותה.

לציטוט זה 0 תגובות