פינת ציטטות: דברים שאתה אומר רק בהודו...

הוספת ציטטה

Defualt user pic

כדי שנדע מי אתם

 כדי שנוכל ליצור אתכם קשר