עבודת אלילים-אתר שמאוד כדאי להכיר לכל מי שמתעניין בתרבות הודו