אין כתובות מדויקות כיוון שאין בכפרים הללו שמות של רחובות