לי זה נשמע עמוס מידי לחודש וחצי - אבל זו בחירה שלך