אגב, הכוונה לא למיכל גז אלא לגזיית סולר מסריחה שכזו