יש לי הצעה משהו מיוחד בשבילכם. מיגו אתה איתי נכון ?