אגב, כשאמרתי הגעילו, לא התכוונתי אליך...פשוט יצא לי להפגש אם כמה פסיכים