תודה רבה! +מישהו טס פעם דרך GOLFAIR והאתר FLYEAST???