גדול !!!!!!!!! בואו נתחיל שרשרת של ציוד כוסיות שאנשים לקחו לטיולים