זוג הורים, ארבעה ילדים, שלושה חודשים ומסע אחד בהודו